Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Piotr Florczyk, mgr teol., KHK, ur. 1970 (Młodzawy), wyśw. 1996, mian. 2018

Wikariusze:
ks. Adam Koćwin, mgr teol., ur. 1989 (Czarnca), wyśw. 2014, mian. 2017
ks. Mateusz Magiera, mgr teol., ur. 1996 (Tczyca), wyśw. 2021, mian. 2021