Schola Dziecięca

Schola dziecięco-młodzieżowa „Promyki Maryi”

Próby scholi: czwartek, październik-marzec godz. 17.00-18.00, kwiecień-wrzesień 18.00-19,00, na salce parafialnej, niedziela: godz. 10.30 w kościele. W okresie wakacji próby się nie odbywają.

Zespół włącza się w liturgię Mszy Św. w każdą niedzielę, w czasie roku szkolnego o godz. 11.00.

Już od początku lat 90-tych w parafii Strawczyn w życie liturgiczne włączane były zespoły dziecięce i młodzieżowe. Utrwaliła się tradycja, że niedzielna Eucharystia o godz. 9.00 jednoczy głównie młodzież, a więc podczas jej sprawowania w śpiew włączały się grupy młodych, w Mszach Św. o godz. 11.00 natomiast modlą się szczególnie rodzice z dziećmi. W tym właśnie czasie w liturgii uczestniczy schola dziecięca.

W 1997 r. grupę muzyczną złożoną z dzieci i pod kierunkiem młodzieży utworzył w Strawczynie ówczesny wikariusz – ks. Tadeusz Lalewicz. Działała ona nieprzerwanie do 2008 r. W tym czasie podczas śpiewu zespołowi towarzyszył akompaniament gitary akustycznej, klasycznej, bongosów, djumby, czasem instrumentów klawiszowych i skrzypiec. Dzieci grały ponadto na małych instrumentach perkusyjnych.

         Poza śpiewem w kościele parafialnym, schola brała również udział w koncercie dla Jana Pawła II w Kaplicy Akademickiej w Kielcach, występowała na artystycznej części Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, a także podczas święta gminy „Strawczynada”. Była także częstym gościem Domu Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, gdzie swoim śpiewem starała się nieść radość chorym i niepełnosprawnym.

         We wrześniu 2012 r., dzięki staraniom ks. Zbigniewa Chłosty w strawczyńskiej świątyni znów rozległ się pełen radości śpiew dzieci. Scholi nadano nazwę „Promyki Maryi”, którą nosi do dziś. Opiekunem zespołu został katecheta – Józef Kasprzyk – jednocześnie gitarzysta zespołu. Wkrótce z pomocą dołączyła pani Milena Szczepańska, a następnie Ewelina Wątor.

Dzieci wykonują pieśni podczas Eucharystii o godz. 11.00 w czasie trwania roku szkolnego, chętnie biorą także aktywny udział w nabożeństwach  i uroczystościach parafialnych, jak np. Drogi Krzyżowe, rekolekcje, coroczne spotkanie ze św. Mikołajem.

W ciągu kilku lat istnienia grupa, która liczy ok. 40 osób,  uformowała się we wspólnotę rozwoju kulturalnego, duchowego i przyjaźni. Poza próbami dzieci spotykają się m.in. na wycieczkach, koncertach, ogniskach, występują w czasie imprez o charakterze religijnym w swoich szkołach. Parafia organizuje dla nich „Ferie z Bogiem” – czas wspólnej zabawy i modlitwy, a także pielgrzymki (m.in. do Pacanowa, Piotrkowic, Św. Katarzyny, Miechowa). Opiekunowie zespołu wraz z wikariuszami dbają nie tylko o rozwój muzyczny dzieci, ale również o ich formację duchową, kulturową i społeczną. Obecnie opiekę duszpasterską nad zespołem sprawuje ks. Mateusz Magiera.