Krąg Biblijny

Mamy to szczęście, że w naszej parafii Słowo żyje. Od kilku lat przewodnikiem po Słowie jest ks. Adam Koćwin – prowadzący „Krąg Biblijny”. Spotykamy się w każdą środę w godz. 19.00-20.00 na salce parafialnej.
Grupa liczy ok. 10-ciu osób w różnym wieku. Jest „otwarta” – bez zobowiązań formalnych. Bo Słowo nie zniewala, daje wolność. Spotkanie rozpoczynamy krótką modlitwą, potem w skupieniu ktoś czyta wyznaczony fragment Pisma Świętego. Jest to zawsze Ewangelia na najbliższą niedzielę. Następuje cisza, podczas której pozwalamy Słowu dotrzeć do serca, umysłu i woli. To taka cisza, w której możemy usłyszeć w sobie głos Pana. Bóg i ja. Boża, kompleksowa terapia. Potem dzielimy się lub nie – pozostając w wolności – tym, co usłyszeliśmy w sercu i czym chcemy się podzielić w grupie z innymi.
Na koniec ks. Adam swoją wiedzą ogarnia całość. I piękne jest to, że Słowo – choć to samo – w każdym odkrywa coś innego. Kiedy w niedzielę podczas Mszy Św. słyszę wcześniej rozważaną Ewangelię, to Słowo już ze mną jest.


Droga Siostro, drogi Bracie! Jeśli chcesz, potrzebujesz, pragniesz relacji ze Słowem – przyjdź – usiądźmy razem i posłuchajmy.
Jeśli w sercu masz dużo pytań, na które nie znajdujesz odpowiedzi, dręczy Cię duchowa pustka – tym bardziej zapraszamy!
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!„Bądź pozdrowiona
I pochwalona
I błogosławiona
Biblio
Stworzona przed Stworzeniem 
Gdy nic jeszcze nie było Stworzone 
Przed czasem 
Gdy czasu nie było 
Przed przestrzenią 
Gdy przestrzeni nie było 
A Duch Boży unosił się  
Nad szaleństwem i zamętem pustki …”
Fragment „Hymnu do Biblii” Romana Brandstaettera